Skip to content Skip to navigation

FOD Volksgezondheid verbiedt invoer van ‘fluovisjes’

fluovisjes

De FOD Volksgezondheid stuurde onlangs een omzendbrief naar alle invoerders en verdelers van siervissen in ons land. Aanleiding is het feit dat er de voorbije maanden verschillende partijen genetisch gemodificeerde fluorescerende siervissen onderschept werden, die vanuit Sri Lanka werden ingevoerd. De onderschepte ladingen siervisjes betreffen Danio rerio-visjes of zebravissen, afkomstig uit Azië. Deze visjes hebben van nature zilverachtige strepen op de rug, flanken en vinnen, waardoor ze, met de juiste belichting, mooi oplichten in een aquarium. Voornamelijk in Azië heerst er echter een trend om dat effect fors te versterken door stukjes DNA van lichtgevende kwallen aan deze visjes toe te voegen. Op die manier krijgt men als het ware ‘gloeivisjes’, waar grof geld mee te verdienen valt.
In de bewuste omzendbrief van de FOD Volksgezondheid wordt beklemtoond dat het invoeren, verdelen en verkopen van dergelijke fluorescerende visjes volgens de wet ten strengste verboden is.

“Voor een gewone Danio rerio betaal je als consument amper 70 eurocent. Voor de fluorescerende versie is consument gemakkelijk een paar euro kwijt”, liet Gerald Bassleer, bioloog en zaakvoerder van de gelijknamige groothandel in siervissen, weten aan de krant Het Nieuwsblad.  “In Azië en Amerika, waar je deze wél mag kopen en verkopen, is het daarom een zeer lucratieve markt.”  Van de zogenaamde gloeivisjes wil Bassleer dan ook niet weten.  Het is immers onduidelijk welk effect deze genetisch gemanipuleerde visjes hebben op fauna en flora.

Om die reden is in België en bij uitbreiding gans Europa, daarom de invoer en de verkoop van genetisch gemodificeerde siervissen strikt verboden.  De FOD Volksgezondheid wijst hierbij op de mogelijke risico’s voor het leefmilieu en voor de gezondheid van mens en dier. In de omzendbrief worden de invoerders en verdelers dan ook gewezen op de strenge straffen die er op een overtreding van dit verbod staan.