Skip to content Skip to navigation

Europees verkoopverbod op exotische planten en dieren

Europees verkoopverbod op exotische planten en dieren

Sinds midden augustus 2016 wordt een Europees verbod van kracht op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. Daartoe heeft de Europese Commissie een lijst opgesteld van 37 planten en dieren die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit.  Invasieve exoten zijn planten en dieren die mensen bewust of onbewust naar onze contreien hebben meegenomen. Deze exoten kunnen vervolgens schade in onze natuur veroorzaken. Zo kunnen bepaalde exotische planten en dieren zo snel groeien dat de binnenlandse soorten worden verdrongen of verjaagd waardoor deze met uitsterven bedreigd worden. De exotische rivierkreeften, roodwang waterschildpadden en waterplanten zoals ‘grote waternavel’ staan bijvoorbeeld op deze lijst.

Er is een overgangsregeling in de maak voor particulieren of bedrijven die momenteel nog een dier hebben dat op de verboden lijst staat.  Deze dieren mogen gehouden worden tot aan hun dood, maar ze mogen niet meer worden verkocht. Ook mag er niet meer mee gefokt worden. Dierenwinkels en tuincentra die aan particulieren verkopen, mogen hun voorraad aan exotische huisdieren nog een jaar blijven verkopen.