Skip to content Skip to navigation

verboden

Brussels staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) besliste om een verbod in te voeren op het fokken, verkopen, kopen en houden van hybridekatten en vouwoorkatten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit gebeurde op advies van de Raad voor Dierenwelzijn, zo meldt de krant La Dernière Heure.

Willy Borsus

Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) formuleert een besluit dat naast het gebruik ook de verkoop van glyfosaat en andere herbiciden voor particulieren niet meer toelaten.

Europees verkoopverbod op exotische planten en dieren

Sinds midden augustus 2016 wordt een Europees verbod van kracht op bezit, handel, kweek, transport en import van schadelijke exotische planten en dieren. Daartoe heeft de Europese Commissie een lijst opgesteld van 37 planten en dieren die een bedreiging vormen voor de biodiversiteit.

fluovisjes

De FOD Volksgezondheid stuurde onlangs een omzendbrief naar alle invoerders en verdelers van siervissen in ons land.